Zasady korzystania z witryny internetowej Weco-Travel

 

  1. Podmiotem udostępniającym stronę internetową jest firma Weco-Travel Services Sp. z.o.o. z siedzibą przy alei Jana Pawła II 19, 00-854 w Warszawie o numerze NIP 527-278-08-36.

  2. Zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością Spółki Weco-Travel Services, która rezerwuje sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w dowolnym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia bądź zobowiązania do przekazanie takiego zawiadomienia. Zmiany mogą dotyczyć adresów, warunków technicznych, układu, grafiki, jak również samych warunków użytkowania niniejszej witryny.

  3. Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi do materiałów publikowanych na stronie internetowej (np. tekst i obrazy) stanowią własność intelektualną Spółki Weco-Travel Services lub jej licencjodawców.

  4. Weco-Travel oświadcza, że dokłada wszelkich starań, by zapewnić dokładność materiałów dostępnych w niniejszej witrynie internetowej, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne niedokładności, awarie lub chwilowy brak dostępności strony internetowej, jak również za awarie sprzętu komputerowego użytkownika. Poleganie na materiałach znajdujących się na niniejszej stronie internetowej jest w pełni dobrowolne. Weco-Travel nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani nikogo innego za jakiekolwiek straty, roszczenia lub szkody wynikające z korzystania lub polegania na treściach zamieszczonych na niniejszej witrynie.

  5. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do witryn stron trzecich za pośrednictwem hiperłączy znajdujących się w niniejszej Witrynie. Weco-Travel nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje zamieszczane na stronach osób trzecich ani za sposób i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników, co pozostaje wyłączną odpowiedzialnością tych stron.

  6. Do celu korzystania z niniejszej strony internetowej konieczne jest spełnienie odpowiednich wymagań technicznych.

  7. Weco-Travel Services oświadcza, iż informacje zawarte na stronie mogą zawierać uchybienia techniczne bądź błędy pisarskie.

  8. Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub materiałów umieszczanych na niniejszej stronie internetowej.

  9. Każda osoba korzystająca z witryny wecotravel.pl zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  10. Każda osoba korzystająca z serwisu zamieszczonego na stronie wecotravel.pl wyraża zgodę na treść zamieszczonego regulaminu. W przypadku niewyrażenia zgody, prosi się o opuszczenie witryny.

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać do Działu Administracji Weco-Travel za pomocą formularza kontaktowego.