Polityka prywatności

 

Polityka prywatności Weco - Travel Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Weco-Travel Services, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 19, w Warszawie (00-854), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 638872 i posługująca się numerem NIP 5272780836, zwana dalej „Spółką".

II. Inspektor Ochrony Danych

Spółka posiada Inspektora Ochrony Danych - aktualnie jest to Pani Karolina Taber - która chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z Inspektorem (IODO) jest możliwy poprzez formularz kontaktowy.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi, zgodnie z zakresem naszej działalności, Spółka przetwarza Państwa dane osobowe - w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziecie Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Przygotowanie oferty usługi turystycznej, dokonanie rezerwacji w systemach rezerwacyjnych, przekazanie danych dostawcom usług, podmiotom biorącym udział w procesie rezerwacji, dystrybucja komunikatów, obsługa roszczeń.
 2. Obsługa połączeń telefonicznych, generowanie raportów sprzedaży, rejestracja i rozliczenie sprzedaży, zapobieganie nadużyciom w usługach oraz doskonalenie usług, obsługa odstąpienia od umowy, cele administracyjne.
 3. Realizacja działań marketingowych. Prawnym interesem jest w tym przypadku przedstawienie oferty produktów i usług, ale tylko w sytuacji, gdy jesteś już naszym klientem lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (więcej informacji: patrz punkt IV.)
 4. Realizacja wytycznych uprawnionych jednostek administracji państwowej.
 5. Ochrona Twojego (lub innych) zdrowia, życia oraz majątku w przypadku sytuacji zagrożenia podczas podróży.
 6. Realizacja programów lojalnościowych własnych oraz dostawców usług.

W celu wykonywania usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres mail,
 • numeru telefonu,
 • w przypadku wykonywania usług wizowych dane wskazane w odpowiednich przepisach,
 • data urodzenia w przypadkach wskazanych w odpowiednich przepisach,
 • w przypadku wykonywania usług lotniskowych także dane dotyczące dokumentu tożsamości.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

IV. Newsletter

Dostawcą usług technicznych do wysyłki newslettera jest podmiot przetwarzający FreshMail Sp. z.o.o. z siedzibą przy alei 29 Listopada 155c, 31-406 w Krakowie.

Cel: wysyłanie ofert, komunikatów i informacji branżowych oraz zaproszeń na wydarzenia

Przetwarzane dane:

 • Adres e-mail (wymagany)
 • Imię (dobrowolnie)
 • Data zgłoszenia (rejestrowana automatycznie)
 • Wybrany kraj, w którym dokonano rejestracji (rejestrowany automatycznie)

Kiedy zapiszesz się do newslettera, będziemy w nim rejestrować Twoje zachowanie (śledzenie otwierania wiadomości e-mail i klikanie na linki).

Podstawą prawną wysyłania newslettera jest Twoja zgoda udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Twoje dane będą przechowywane aż do momentu wypisania się z newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Stosowny link znajduje się na końcu każdego newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji newslettera, nie będziesz otrzymywać od nas żadnych dalszych ofert, a Twoje dane osobowe nie będą dalej wykorzystywane i zostaną natychmiast usunięte.

V. Cookies

 1. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google'a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa - pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji - w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji" pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji - jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google'a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany - bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
 2. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą Państwo sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej - całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

VI. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć - wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chcielibyście Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość do Inspektora Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy.
 3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VII. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z oferowanych przez Spółkę usług.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

IX. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe kontrahentom, z którymi współpracujemy przy wykonywaniu usług.
 2. Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są podmioty trzecie, w ramach kategorii odbiorców takich jak pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, armatorzy, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, dostawcy usług IT, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności, kancelarie prawne oraz uprawnione organy administracji państwowej. W celu zachowania należytej staranności, każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych jest w Weco-Travel zawsze starannie analizowany.

X. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Uprzejmie informujemy, że w związku z wykonywanymi przez nas usługami Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale tylko w celu realizacji zamówionej usługi.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek identyfikować podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.

XI. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność", lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy - poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

XII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadacie Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Musicie Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia możecie Państwo zrealizować poprzez wysłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy.

XIII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.