Rozpoczynamy podróż ku zrównoważonej przyszłości.

Odpowiedzialność i partnerstwo są od początku kluczowymi elementami strategii naszej firmy. Rozwijamy ją obecnie w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju na trzech płaszczyznach: zarządczej, społecznej i środowiskowej.

To świadoma decyzja, poparta tygodniami dyskusji i analiz, obserwacją globalnych trendów a przede wszystkim jest odzwierciedleniem wartości wyznawanych przez naszych Klientów. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za obecną sytuację klimatyczną i tylko razem możemy zrobić więcej, aby zminimalizować negatywny wpływ naszych działań na otaczające środowisko.

Wierzymy w możliwość zachowania równowagi między ludźmi, biznesem a środowiskiem naturalnym. Nasz wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi ma na celu zmniejszenie wpływu usług podróży służbowych na środowisko.

Rozwój firmy w poszanowaniu środowiska jest dla nas jednym z priorytetów. Inspirujemy się agendą ONZ dotyczącą 17 celów zrównoważonego rozwoju. Kładziemy nacisk na edukację i budowę zaufania pomiędzy nami i Klientami.

Poszerzanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń przybliżają nas do jednomyślności w działaniu na rzecz lepszej przyszłości. Wspieramy Klientów w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, pomagając im w zbieraniu danych i obliczaniu śladu węglowego podróży służbowych. Dane gromadzimy w raportach „Low CO2”. Ułatwia to Klientom podejmowanie działań związanych ze zmniejszeniem emisji CO2 oraz wdrażaniem inicjatyw kompensujących na rzecz planety.

Jesteśmy wiarygodni - Responsible Business

Zmiany zaczynamy od siebie poprzez zdefiniowanie własnej kultury zrównoważonego rozwoju. W Weco-Travel będziemy badać i mierzyć, a wreszcie ograniczać nasz ślad węglowy. Edukujemy się na temat ogólnych działań ekologicznych. Czerpiemy i promujemy wiedzę od naszych partnerów branżowych

Podziwiamy i inspirujemy się eko działalnością naszych klientów. Mówimy TAK zasadzie 3 x Less/mniej: waste, plastic, paper/ odpady, plastik, papier. Wkrótce ogłosimy konkretne ambicje i cele firmy. Proekologiczne i prospołeczne działania stają się stylem życia Weco-Travel. Chcemy zachęcić więcej firm do pójścia w nasze ślady.