Blisko ludzi, blisko biznesu

Nasz zespół Meetings & Incentives od blisko 18 lat wspiera Państwa w osiąganiu założonych celów biznesowych poprzez dokładnie zaplanowane i realizowane wyjazdy krajowe oraz zagraniczne, wyjazdy motywacyjne, integracyjne, a także kongresy i konferencje naukowe.

O Nas

Każdorazowo pomagamy Państwu w precyzyjnym definiowaniu obszarów zapewniających sukces przedsięwzięcia – wspólnie określamy cel, grupę docelową, charakter wydarzenia i wszystkie jego komponenty.

Katalog wartości MICE

Rzetelność i wiarygodność

Najważniejsze dla nas są bezpieczeństwo i satysfakcja Klienta, dlatego ofertujemy to, co możemy zrealizować i dążymy do tego, aby wspólnie z Państwem osiągnąć założony cel biznesowy.

Praca zespołowa

Doceniamy pomysłowość, innowacyjność i doświadczenie naszych współpracowników, traktujemy je jako atuty. Obdarzamy się nawzajem szacunkiem i zaufaniem.

Zasada fair play

Kierujemy się uczciwością, profesjonalnie realizujemy projekty w zgodzie z etyką handlową i poszanowaniem wobec naszych współpracowników i partnerów biznesowych.

Odpowiedzialność

Współpracujemy tylko z rzetelnymi i godnymi zaufania partnerami oraz dostawcami.

Zorientowanie na rozwój

Nieustannie poszerzamy swoją wiedzę i wzbogacamy portfolio usług, aby zaspokoić Państwa oczekiwania.

Otwartość i inicjatywa

Działamy kreatywnie i odpowiedzialnie, z uwzględnieniem korzyści dla Państwa, wdrażamy i propagujemy dobre praktyki z zakresu CSR.