Kontakt z nami:tel: , fax:

PLL LOT: wystartujemy z Warszawy do Dublina

PLL LOT:  wystartujemy z Warszawy do Dublina

Od lipca, kiedy to PLL LOT wznowił międzynarodowe połączenia lotnicze, siatka LOT-u rozbudowana została do ponad 70 destynacji, w tym ponad 30 kierunków wakacyjnych oferowanych w ramach projektu #LOTnaWakacje. LOT stopniowo przywraca do siatki połączeń także regularne kierunki europejskie. Pasażerowie mogą podróżować do Londynu, Berlina, Pragi, Kijowa, Frankfurtu, Hamburga, Mediolanu, Genewy, czy Tallina. Realizowane są  także pierwsze połączenia dalekodystansowe: do Kanady, Korei i Japonii.

NOWE POŁĄCZENIE

PLL LOT  radością informują, że ich siatka zostaje wzbogacona o kolejne regularne połączenie w nowym kierunku tj. rejsy do Dublina. Połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie na Dublin Airport będą realizowane od 23 sierpnia br. cztery razy w tygodniu, Boeingami 737-800 NG LOT-u, zgodnie z rozkładem:

  • LO 299 WAW-DUB 14:35 – 16:35 poniedziałek, środa, piątek i niedziela
  • LO 300 DUB-WAW 17:50 – 21:50 poniedziałek, środa, piątek i niedziela

RESTRYKCJE WJAZDU

Obostrzenia w podróżowaniu to temat podnoszony we wszystkich  kanałach komunikacji przewoźnika. Niemniej przypominamy o konieczności sprawdzania dokumentów i procedur wymaganych do przekroczenia granicy kraju, do którego zamierzają się udać pasażerowie zarówno przed zakupem biletu, jak i w trakcie przygotowań do podróży. Regulacje należy sprawdzać na bieżąco – obostrzenia mogą ulec zmianie. W związku z dużą dynamiką zmian w regulacjach obowiązujących w poszczególnych krajach, przewoźnicy na bieżąco dostosowują procedury związane z odprawą pasażerów do aktualnie obowiązującego prawa. Osoby, które nie dopełnią wymaganych procedur, nie zostaną zabrane na pokład samolotu.

ŚWIAT:

Informacje można uzyskać między innymi na stronach Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy też właściwych dla danego kraju Ambasad, Konsulatów i Ministerstw Zdrowia.

PRZYJAZD DO POLSKI:

Bieżące regulacje obowiązujące Pasażerów podróżujących z zagranicy do Polski są dostępne m.in. na stronie Straży Granicznej : strazgraniczna.pl oraz na stronach rządowych: gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem, prawo wjazdu na terytorium Polski posiadają przede wszystkim:

  • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka
  • dyplomaci i członkowie ich rodzin
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • uczniowie, studenci i pracownicy naukowi kształcący się w Polsce
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci.

KIERUNEK PL – USA:

Rejsy na trasie Polska – USA są otwarte do sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji.

Uwaga: przypominamy, że przed wylotem każdy pasażer ma obowiązek upewnić się, że spełnia kryteria wjazdu do kraju docelowego. Osoby nieposiadające wymaganych uprawnień, nie zostaną wpuszczone na pokład.

KIERUNEK USA – PL:

W związku z przedłużeniem rządowych obostrzeń epidemicznych, rejsy PLL LOT ze Stanów Zjednoczonych do Polski zaplanowane do 28 lipca będą organizowane w formule czarterowych rejsów specjalnych. Bilety na te połączenia nie są już dostępne w sprzedaży przez systemy rezerwacyjne oraz stronę LOT.com. Osoby posiadające prawo do wjazdu na terytorium RP i zainteresowane zakupem biletów na połączenia z Nowego Jorku i Chicago  do Warszawy oraz z Chicago do Krakowa proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: rescue.flights@lot.pl. Sprzedaż biletów na te loty odbywa się za pośrednictwem Contact Center LOT.

O konieczności monitorowania sytuacji epidemicznej wszyscy pasażerowie informowani są z wyprzedzeniem za pomocą korespondencji mailowej, na stronie LOT.com i w mediach społecznościowych. Jednocześnie LOT wychodzi naprzeciw potrzebom Pasażerów i oferuje elastyczne możliwości zarządzania rezerwacją.


Powrót