W pełni zaszczepieni podróżni mogą starać się o wjazd do Kanady w dowolnym celu

Od dnia 7 września 2021 r w pełni zaszczepieni cudzoziemcy mogą wjeżdżać do Kanady z dowolnego miejsca na świecie oraz z dowolnego powodu.

Od dnia 7 września 2021 r w pełni zaszczepieni cudzoziemcy mogą wjeżdżać do Kanady z dowolnego miejsca na świecie oraz z dowolnego powodu.

  • Cudzoziemiec ubiegający się o wjazd w celach uznaniowych musi spełniać następujące wymagania:
  1. Być w pełni zaszczepionym: aby zostać uznanym za w pełni zaszczepionego, podróżny musi otrzymać pełną serię szczepionki - lub kombinacji szczepionek - zaakceptowaną przez rząd Kanady co najmniej 14 dni przed wjazdem do Kanady: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD oraz Janssen (Johnson & Johnson);

  2. Posiadać ważny wynik testu molekularnego COVID-19 przeprowadzonego przed przyjazdem, nie później niż 72 godziny przed planowanym czasem odlotu do Kanady (testy antygenowe nie są akceptowane) LUB dowód pozytywnego wyniku testu molekularnego COVID-19 przeprowadzonego co najmniej 14 i nie więcej niż 180 dni przed planowanym odlotem do Kanady;

  1. Nie posiadać objawów choroby.
  1. Przedłożyć obowiązkowe informacje za pośrednictwem ArriveCAN, w tym dowód szczepienia w języku angielskim lub francuskim; Podróżnych zachęca się również do posiadania wydrukowanej kopii dowodu szczepienia Covid.

  2. Posiadać odpowiednią dokumentację zgodnie z Ustawą o Imigracji i Ochronie Uchodźców (Immigration and Refugee Protection Act); oraz;

  3. Poddać się testowi po przyjeździe, jeśli jest wymagany.

Uwaga - obcokrajowcy, którzy nie są w pełni zaszczepieni, nadal podlegają przepisom dotyczącym podróży COVID.